Vi hjälper dig arbeta smart och fokuserat med din kärnverksamhet!

Våra tjänster

Delta Accounting hjälper er att arbeta smart och effektivt med det ni är bra på. Vi eliminerar era ekonomiska huvudbryn och coachar er på vägen till framgång. 

Prislista

Bokföringspaket – vi löser all din vardagliga ekonomi till ett fastpris:

 • Lilla Paketet (upp till 50 affärshändelser/verifikationer per mån): 2 490 kr/mån
 • Mellan Paketet (upp till 100 affärshändelser/verifikationer per mån): 3 490 kr/mån
 • Stora Paketet (upp till 150 affärshändelser/verifikationer per mån): 4 490 kr/mån

Andra paket: per ökande intervall om 50 affärshändelser/verifikationer per mån, ökar fastpriset med 1 000 kr/mån.

Samtliga paket erbjuder möjligheten att flexibelt flytta mellan olika paketstorlekar från månad till månad. Om kunden väljer att reducera sitt antal verifikationer per månad till 0 blir den månatliga debiteringen endast 490 kr.

 Tillvalsprodukter:

 • Lönehantering (per månad: 450 kr + 195 kr/anställd)
 • Periodisk sammanställning (750 kr/st)
 • Kontrolluppgifter, löner (995 kr + 195 kr/mån/anställd)
 • Inkomstdeklaration (2 990 kr/st)
 • Preliminär självdeklaration (950 kr/st)
 • Årsbokslut (6 900 kr/st)
 • Årsredovisning (4 490 kr/st)
 • Bolagsstiftning (950 kr/st)
 • Skatt-/moms-/arbetsgivaransökan (950 kr/st)
 • Kvalificerad redovisningskonsultation (595 kr/h)
 • Affärsrådgivning (595 kr/h)

Exempel på tjänster som vi ofta hjälper våra kunder med är:

Standard Bokföringspaket™ inkluderar:

 • Löpande bokföring
  • Skapande och skickande av kundfakturor
  • Mottagande och betalning av leverantörsfakturor
  • Utläggshantering
  • Bankavstämning
  • etc.
 • Grundläggande redovisningsrådgivning
 • Redovisningssupport
 • Periodrapporter
 •  Månadsdeklarationer:
  • Momsdeklaration
  • Preliminärskatt
  • Arbetsgivardeklaration

Tillvalsprodukter:

 • Lönehantering
 • Periodisk sammanställning
 • Kontrolluppgifter, löner
 • Inkomstdeklaration
 • Preliminär självdeklaration
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Bolagsstiftning
 • Skatt-/moms-/arbetsgivaransökan
 • Kvalificerad redovisningskonsultation
 • Affärsrådgivning

Dagliga arbetet – Arbeta fokuserat

När man inte är ett ekonomiproffs kan det dagliga ekonomiska arbetet vara ett stort huvudbry som kommer i vägen för att man ska fokusera på det man bör. Vår personal besitter den fulla kompetensen för att avlasta dina samtliga dagliga ekonomifunktioner på ett säkert, högkvalitativt och prisvärt sätt. 

På så sätt kan du fokusera på dina styrkor. 

Planering på medelsikt – Arbeta smart

För att kunna arbeta smart måste man ibland sätta upp ramar, regelverk och planer för hur man kan kapitalisera på sina tillgångar. Vi är en grupp dedikerade coacher som hjälper dig med att sätta ihop, arbeta utefter samt följa upp medelsiktsplaner – vare sig det är prognosticering, likviditetsplanering eller resursallokering. 

På så sätt säkerställer vi att du kan arbeta smart.

 

Långsiktighet – Maximera din utdelning

Vi vet att det kan vara svårt att navigera dagens konkurrenslandskap och utforma och exekvera en långsiktig strategi. Vi har därför ett team vana strateger som gärna hjälper dig att sätta ihop och agera utefter en genomtänkt strategi. Din långsiktiga framgång är vår långsiktiga framgång. 

På så sätt säkerställer vi din maximala utdelning. 

 

Vi hjälper dig att arbeta smart och fokuserat med din kärnverksamhet!

Kontakta oss

Strandbergsgatan 12, 112 51 Stockholm
info@deltaaccounting.se